URARSTVO KLEMENC
Sokolska ulica 6, 8000 Novo mesto   www.klemenc.si

Telefon:
07 332 43 14 - gsm:
041 517 313

Kontaktna oseba:
Klemenc Igor 

Urnik:
vsak dan od 8 do 13 ure, v popoldanskem času od 15 do 17 ure, 
v soboto pa od 8 do 12 ure

POVEZAVA NA FOTO ZEMLJEVID
 
 
           

Izvedba in Copyright ©: ADRIAGRAF